nr 9: altijd alle tijd
mail uw copy of reactie naar denieuwe@arti.nl

Ik droomde dat ik langzaam leefde
langzamer dan de oudste steen

Franck Gribling

Snelheid en dus ook de tegenpool daarvan, traagheid, zijn relatieve tijdsbegrippen. Als ervaringsfeit zijn het hoogs persoonlijke gegevens. De Franse filosoof Henri Bergson maakte terecht een onderscheid tussen temps en durée, het mechanische tijdsverloop van de klok en de wijze waarop wij intuïtief met de tijd of het gebrek aan tijd omgaan.>>>


DE EINDELOZE WERELD VAN TON MARS
Katalin Herzog

Een ruimte in de academie is helemaal leeg op een tafel en een stoel na. Er hangen geen tekeningen aan de muur, zoals gewoonlijk. Op de tafel ligt een dikke tekenmap en op de stoel zit een jonge student gespannen op zijn docenten te wachten. Dit is de laatste werkbespreking voor het examen; de student heeft bovendien gevraagd om zijn werk als laatste te beoordelen! >>>


HET EXCLUSIEVE BEELD
Frank Lisser

Tussen 1997 en 2004 kon het publiek enkele voorbeelden uit het beroemde breviarium Mayer van den Bergh in diverse musea in Europa bekijken. Wegens restauratie was het boek uit elkaar gehaald en hierdoor was het voor het eerst mogelijk, om het boek echt goed te bestuderen. Echter alle geïllustreerde bladen waren voor het eerst in zijn geheel tentoongesteld in het museum Meyer van den Bergh te Antwerpen tussen oktober 2004 en januari 2005. Onlangs is het boek weer definitief in zijn kaft opgeborgen. >>>


Liever lui, dan moe
Saskia Monshouwer

Het schijnt dat Barry Flannagan, niet zo heel lang geleden, een praatje hield voor studenten aan de KABK in Den Haag. Terwijl hij bij de studenten geïntroduceerd werd, voegde de moderator toe: U vind toch ook dat studenten hard moeten werken, meneer Flannagan, om tot goede kunst te komen?
Nee, antwoordt Flannagan, ik lig ‘s ochtends liever lang in bed. Ik ben liever lui, U niet dan? >>>


Interview met
lam de wolf
Marianne Vollmer
‘Ik vind het nou juist zo leuk
om wanorde te scheppen’F.Starik
de eenzame uitvaart

Fredie Beckmans

waterbommen en granaatappels
Toine Horvers
over vertraging

Sef Peeters
houd afstand van de werkelijkheid

LOW TECH

Arti tentoonstelling

vorige nummers:

vreemd
kunstenaar&initiatief