nr 6: kunstenaar en initiatief mail uw copy of reactie naar denieuwe@arti.nl
Een kunstenaarsinitiatief? Dat ben je zelf!
Artistieke alternatieven in cyberspace: Gratis en voor niets!
door Paul Groot


Tijdelijk duurt het langst
door Frank Lisser

‘Aan Zijne Doorluchtigheid Gian Francesco, vorst van Mantua,
Deze boeken over de schilderkunst heb ik u, doorluchtige vorst, ten geschenke willen geven omdat ik begreep dat u in de hoogste mate genoegen schept in deze vrije kunsten, waaraan ik met al mijn geestkracht en ijver een hoeveelheid licht en kennis heb willen bijdragen, zoals u uit de boeken zelf zult begrijpen als u er tijd voor vindt om ze te lezen.>>>


pionieren in het buitenland
Interview met Erik Hobijn
door Marianne Vollmer

Erik Hobijn is een van de oprichters van de vrijplaats Buitenland. Hij heeft verschillende extreme installaties gemaakt waarin vuur een grote rol speelt, zoals het Dante-orgel dat bestaat uit twaalf vlammenwerpers, gecontroleerd door een computer en de zelfmoordmachine: de Delusions of Self-immolation; een machine van gecontroleerde vergankelijkheid. >>>


‘Ab igne ignem capere’
Peter Giele op zijn eigen houtje
door Franck Gribling

Dat kunstenaars het heft in eigen handen nemen en menen het best zelf te kunnen beslissen over de presentatie van hun werk, zonder intermediairs, is geen nieuw fenomeen. Om de zoveel tijd dient zich wel een generatie aan die probeert zich op eigen voorwaarden te manifesteren, zonder inmenging van buitenstaanders. In feite zijn de meeste kunstenaarsverenigingen ooit zo ontstaan. Een naam als ‘de Onafhankelijken’ herinnert daar nog aan. >>>


Underground goes Streetwise
Over ARTWALK Amsterdam en urban curating
door Saskia Monshouwer

ARTWALK is een kunstenaarsinitiatief dat is gevestigd in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Stichting ARTWALK beheert zeventien etalages die verspreid zijn door de buurt. In deze etalages wordt kunst getoond. Tot zover niets bijzonders. Etalageprojecten kwamen al eerder voor, denk aan de HEMA Kijkkasten in Amsterdam die onder auspiciën van Albert Blitz worden gevuld. De intentie van ARTWALK reikt echter verder en overschrijdt de grenzen van zomaar een kunstroute in een woonwijk. >>>

De Veemvloer
Bij het afscheid van Irene Postma
door Tineke Reijnders


Broedplaatsvisite in Arti
door Saskia Monshouwer


Broeden
column van Hennie van de Louw


DirkJan Jager
Kunst als eye-opener

Andreé van de Kerckhove
Kunstenaarsinitiatieven blijven toch de kleine neefjes

Chiel van Zelst
‘In de toekomst naast elke Etos een Hangplek voor Kunstenaars?’
Ron Sluik
Ik neem het initiatief serieus