nr 17: goede zaken?

 

Cover Lucas Ajemian  

Marianne Vollmer
gesprek met Frank Mandersloot

Ik ben een nomade in mijn eigen vormgegeven leefomgeving

Er is een sterke maatschappelijke beweging gaande om de kunst steeds meer in te kaderen en de betekenis die kunst in maatschappelijke zin heeft als het ware als format op te leggen; om de kunstenaar steeds meer als toeleveringsbedrijf van kunst  voor een bedrijfstak te zien. Bij de discussie rond de subsidies zie je ook dat het overgrote deel daarvan helemaal niet naar de kunstenaars gaat maar opgaat aan overhead. Ik denk dat in de relatieve machteloosheid ten opzichte van die maatschappelijke beweging de kunstenaar altijd vertrouwen moet blijven houden dat je als mens en als kunstenaar, in staat bent je eigen plaats te bepalen. Voor mij is daarin Henri David Thoreau een heel inspirerende voorganger, de negentiende eeuwse schrijver van Walden, die besloot zich terug te trekken in een hut. Hij is van invloed geweest op heel veel kunstenaars door de idee dat je je leven in eigen hand kunt nemen en vorm kunt geven, dat je je niet laat bepalen door de omstandigheden die je opgelegd worden en de rol die je als kunstenaar geacht wordt te spelen in de samenleving. Als het gaat over maatschappelijke relevantie dan heeft het altijd te maken met toepasbaarheid of inzetbaarheid zoals bij een rotte buurt die een zetje moet krijgen van de creatieve industrie. Het is bijna een regie tot het laten verdwijnen van de kunstenaar. Het tragische is, dat je ziet dat alles wat alternatief is, weggedrukt wordt. De stad wordt zo opgeschoond dat je denkt: hij is bijna af, laten we maar gaan. Dit gebied, waar m'n atelier staat, heb ik ontdekt toen ik met Janneke, mijn vrouw, een grote wandeling in etappes rond Amsterdam maakte. Je komt door van die rafelranden waar je nog veel alternatief leven ziet. Zo ben ik hier terecht gekomen.


lees verder in de pdf van dit nummer >>>>>> pagina 6

    Paul Donker Duyvis, Tong
  links naar
vorige nummers

lichtheid (pdf)
situationisme (pdf)
religie
pre passee

territorium
zakelijkheid
canon
Altijd alle tijd

vreemd
kunstenaar&initiatief
klik op cover voor pdf nummer 17

Inhoudsopgave
nummer 17

1 Lucas Ajemian
Unfit & not that funny, 2004, inkt
courtesy of kirkhoff
, Copenhagen

2 Redactioneel 

3 + 4 Frank Lisser
De kunstenaar en de markt  

5 Paul Donker Duyvis
Tong, 2000, kleurenfoto

6 + 7 Marianne Vollmer
Ik ben in feite een nomade in mijn eigen vormgegeven leefomgeving
interview met Frank Mandersloot

Jerome Symons
‘World Class Properties’, Dubai, 2007

9 Jeroen Boomgaard
E-mail aan jonge kunstenaar

10 + 11 Jonas Staal
Pleidooi voor de onzichtbare verliezer

12 + 13 + 14 Fredie Beckmans  
Kunstenaarsdroom

14
Paul Donker Duyvis
Bosnië-pen

15   Sooreh Hera 
Groeten aan Job Cohen

16 
Robert Broekhuis
Augenlust

17 Jan Voss
Dit is geen reklame

18
Enno te Kaa
Even toen ik gisteren

19
Diederick van Kleef
Verjaardagspartij 

Grote K en kleine k schijten
in eigen nest

20 Mike Ottink
Sandwitch

21 Léon Hanssen
Alleen jij zult, alleen jij kunt!

22
Alied Ottevanger
Huiswerk voor Ter Braak en Luiten

23
Tentoonstelling agenda arti

24 Albert van der Weide
Kunst aan de Macht


Door op de cover te klikken, kunt u het nummer in pdf lezen. Open in de Adobe Reader ook de bladwijzers - bookmarks - om door het blad heen te bladeren.

 
 Jonas Staal,populistische performances
   
  Jerome Symons, World class properties
Fredie Beckmans, Lekker
 
 
Frank Mandersloot, sources-&-resources,2006
  Kristoffer Akselbo, The Mona Lisa Toaster, 2007  
     
        Mike Ottink, Sandwitch
     
 Robert Broekhuis, At Hudson Street,2008    
 
Jan Voss, Dit is geen reklame
 
Sooreh Hera, Groeten aan Job Cohen
 
 
Albert van der Weide, kunst aan de macht