nr 7: vreemd
mail uw copy of reactie naar denieuwe@arti.nl
l’Europe a differentes vitesses
Magda Carneci

Het Europa in verschillende snelheden is een goede metafoor voor de zeer complexe machinerie die ons continent blijkt te zijn. Zeker nu het poogt nieuwe leden op te nemen en tegelijk een welomschreven, herkenbare vorm te behouden. >>>


het kan zolang het waar is
over de schilderkunst van El Greco
Frank Lisser

Van een afstand heeft het schilderij iets afstotelijks. Wie is die rare met z’n roze muts op die stoel voor dat exotisch gouden behang, die mij zo stuurs vanuit zijn ooghoeken aanstaart? Een beetje gek schilderij van een onaantrekkelijke plaatselijke held. >>>


trans migrating identity
Saskia Monshouwer
Sonja Beijering

De expositie Migrating Identitiy/Transmission Reconstruction toonde werken van 21 kunstenaars. Het parallelprogramma bestond uit een serie videopresentaties, lezingen, discussies en een conferentie met de titel Fight or Flight. Gedurende de expositieperiode vond iedere vrijdag vond een activiteit plaats. Het begon met een lezing over Leigh Bowery.>>>


Fremdkörper
Het vreemde als noodzakelijke katalysator van de cultuur
Franck Gribling

De gedachte dat een jong kunstenaar het beste ver van huis gedijt, is niet nieuw. Talloos zijn de voorbeelden van kunstenaars die pas in de vreemde erkenning vonden. In de volksmond worden profeten niet in eigen land geëerd. Het ongewone wordt gemakkelijker buiten zijn oorspronkelijke context gewaardeerd. >>>


vreemde kunst
Harald Schole

vreemdeling zijn
Maddy Arkesteyn

onbekend is vreemd is raar is onbemind
Harrie Hageman

vreemde hazen lopen anders
Fredie Beckmans
Otobong Nkanga
Saskia Monshouwer
Interview
Harry Heyink
Marianne Vollmer
Julika Rudelius
Saskia Monshouwer
Interview
Anthony Murrell
DirkJan Jager

Ákos Birkás
Saskia Monshouwer

vorige nummer:
kunstenaar&initiatief